0 / 28
Illustrasjon av en gutt med blindestokk og en jente. Begge holder FN-flagg i hendene.

FILM: Hvilke rettigheter har barn og unge i klima- og miljøspørsmål?